Standarde minimale pentru Muzică pentru posturi de conferențiar și profesor

 Lect. univ. dr. habil. Mihai-Ioan POPEAN

OPERA OMNIA

Tabelul 1: Activitatea didactică şi profesională (DID)

Tipul activităţilor / Categorii şi restricţii / Punctaj

 

Tipul activităţilor / Categorii şi restricţii / Punctaj

 

1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate sau suport didactic (practicieni şi teoreticieni)

 

1.1.1. Tratat/studiu amplu/volum de studii teoretice sau privind compoziţia muzicală, stilul sau interpretarea muzicală, publicat [30 puncte] (în edituri clasificate de CNCS în categoria A sau B sau edituri echivalente din străinătate), sau

 1. Popean, Mihai. The Stillness of the Silent Sound. A Tantric Analysis of Karlheinz Stockhausen’s Aus den sieben Tagen. Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2018. ISBN 978-606-645-101-7. http://edituramediamusica.ro/index.php?route=product/product&filter_name=popean&product_id=169 
 2. Popean, Mihai. Nemișcarea sunetului tăcut. O analiză tantrică a ciclului Aus de sieben Tagen compus de Karlheinz Stockhausen. Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2022.

30p x 2 = 60p

 

1.1.2. Manual, curs, suport de curs, crestomaţie, colecţie, îndrumător metodic, tipărit [10 puncte] (presupune forma tipărită, indiferent de egida sub care este tipărit), sau


  1. Popean, Mihai. Armonia
   Tonal-Funcțională
   . Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2018. ISBN
   978-606-645-102-4. ISMN 979-0-707655-37-5. http://edituramediamusica.ro/index.php?route=product/product&filter_name=popean&product_id=170
  2. Popean, Mihai. Analize
   Muzicale
   . Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2018. ISBN
   978-606-645-103-1. ISMN 979-0-707655-38-2. http://edituramediamusica.ro/index.php?route=product/product&filter_name=popean&product_id=171
  3. Popean, Mihai. Citire de partituri. Editura
   MediaMusica, Cluj-Napoca, 2018. ISBN 978-606-645-106-2. ISMN
   979-0-707655-41-2. http://edituramediamusica.ro/index.php?route=product/product&filter_name=popean&product_id=174
  4. Popean, Mihai. Informație muzicală computerizată.
   Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2022.
  5. Popean, Mihai. Tehnologia muzicii electronice. Editura
   MediaMusica, Cluj-Napoca, 2022.
  6. Popean, Mihai. Tehnologie și informatică muzicală.
   Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2022.
  7. Popean, Mihai. Etică și integritate academică. Editura
   MediaMusica, Cluj-Napoca, 2022.
  8. Popean, Mihai. Metodologia elaborării lucrării de
   disertație.
   Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2022.
  9. Popean, Mihai. Formații instrumentale specifice.
   Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2022.
  10. Popean,
   Mihai. Armonia Tonal-Funcțională. Ediție
   adăugită și revizuită.Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2022..

   

10p x 10 = 100p

 

1.1.3. Traducere/editare critică/îngrijire redacţională a unei opere muzicale sau teoretice fundamentale sau a unei antologii, crestomaţii, colecţii de specialitate publicată [20 puncte] (Teoreticieni: conf. sau prof. – 2 cărţi (tratat, manual, traducere, editare critică).

1.       Elisabeth West MARVIN & Paul A. LAPRADE. „Relating Musical Contours: Extensions of a Theory for Contour” (Relaţionarea contururilor muzicale: extensii ale unei teorii a conturului). Traducere în limba română de Mihai Popean. MUSiQ, 2108. Pag. 39-74, – operă teoretică fundamentală în analiza muzicii secolului al XX-lea (clase de înălțimi). https://ccmtmusiq.weebly.com/uploads/5/9/0/1/5901363/marvin-laprade_extensii_ale_unei_teorii_a_conturului_[musiq_1-2019].pdf.

20p x 1 = 20p

 

1.2. Documentarea realizărilor şi nivelului profesional propriu în specialitate (practicieni)

 

1.2.1. Un DVD demo (cca 45 min.) cu portofoliu creaţie muzicală (compozitori) respectiv înregistrări live ale unor prestaţii interpretative proprii (interpreţi) (Practicieni: conf.sau prof. – un DVD demo / portofoliu):

 1. Popean, Mihai. DVD Recital de compozitor, live. Bowling Green State University, Ohio, SUA.

20p x 1 = 20p

 

PUNCTAJ CUMULATIV PER CRITERIU, MINIM (Conferenţiar 50p / Profesor 70p):

Total DID: 200p

STANDARDUL A FOST ÎNDEPLINIT 340/242%

Tabelul 2: Activitatea de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică în domeniul specific (CS)

Tipul activităţilor / Categorii şi restricţii / Punctaj

2.1. Concert/ recital/ spectacol în calitate de compozitor, dirijor, regizor, maestru balet, solist, concert-maestru, membru în formaţie camerală până la 10 persoane (practicieni)

2.1.1 Prestaţii cu programe diferite, realizate în condiţii de vizibilitate internaţională sau naţională de vârf (în străinătate, la festivaluri internaţionale cu tradiţie, în cadrul stagiunilor/turneelor instituţiilor profesioniste de spectacol şi concert; în ţară, la festivaluri de mare prestigiu cu participare internaţională consistentă sau în cadrul stagiunilor/turneelor instituţiilor de spectacol şi concert cu prestigiu şi vizibilitate internaţională) [20 puncte] (Practicieni (interpreţi şi compozitori): conf.  3 concerte / recitaluri / spectacole; prof. 5 concerte / recitaluri / spectacole). (13 realizări)

 1. Compozitor. Serpentarius (2017) (5:00) pentru vioară și pian, Festivalul internațional de muzică contemporană INTRADA. Ansamblul de muzica contemporana ATEM (Cristina Malancioiu, vioara; Victor Părău, pian). Bastionul Theresia, Timișoara, 6 noiembrie 2018.
 2. Compozitor. Serpentarius (2017) (5:00) pentru vioară și pian, Festivalul Internațional Timișoara Muzicală, ediția a XLIII-a, Zilele Remus Georgescu, Filarmonica de Stat „Banatul”, Timișoara, 25 apr. 2018.
 3. Compozitor. Hunab Ku (2010) (4:45) pentru orchestră, West Virginia All-State Orchestra, Dirijor: Kenneth Thompson, Charleston, West Virginia, SUA, 14 martie 2015. http://www.journal-news.net/life/in-our-neighborhood/2015/04/local-students-named-to-all-state-orchestra/ 

https://www.theet.com/bridgeportnews/news/strings-students-perform-in-charleston/article_69247ea1-b24c-548f-96ba-773bcc031c61.html 

 1. Compozitor. Hunab Ku (2010) (4:45) pentru orchestră, Detroit Symphony Concert Orchestra. Dirijor: Timothy Cibor. Orchestra Hall, Detroit, Michigan, SUA, 8 martie 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=1KMkO24watQ

 1. Compozitor. Hunab Ku (2010) (4:45) pentru orchestră, North Carolina Honors All-State Orchestra, Dirijor: Kenneth Thompson. Winston-Salem, Stevens Center for the Performing Arts, North Carolina, SUA. 11 noiembrie 2012. https://www.youtube.com/watch?v=FMfz8Rg9MZo
 2. Compozitor. Hunab Ku (2010) (4:45) pentru orchestră, OMEA Toledo Symphony Youth Orchestra. Dirijor: Kenneth Thompson. Toledo, Ohio, SUA. 27-29 ianuarie 2011.

http://soundwaves.org/shoppingcart/products.php?product=Ohio-OMEA-2011-Toledo-Youth-Philharmonic-Orchestra

 1. Compozitor. Hunab Ku (2010) (4:45) pentru orchestră, lucrare la comandă, Toledo Symphony Youth Orchestra, dirijor: Kenneth Thompson, Toledo Museum of Art’s Historic Concert Hall, Toledo, Ohio, SUA, p.a. 17 octombrie 2010. https://www.youtube.com/watch?v=FMfz8Rg9MZo
 2. Compozitor. Udumvara (2008) (18:00) pentru corn și orchestră (Solo Hn., Picc., 2Fl., Ob., E.Hn., Cl., B.Cl., Bsn., Cbsn., 2Hn., 2Tpt., Tbn., B.Tbn., Tba., Timp., 3Perc., Pno., Vln.1-2, Vla., Cello, Cb.), Câștigător la Bowling Green State University Concerto Competition 2008, solist cornist Andrew Pelletier acompaniat de Bowling Green Philharmonia, dirijor: Conrad Chu, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, p.a. 6 februarie 2010. https://digitalgallery.bgsu.edu/collections/item/14993
 3. Compozitor. Hawa (2007) (5:00) pentru violoncel și pian, lucrare la comandă, violoncel: Rachel Pinkney, pian: Pamela Ashmore, Ohio Northern University New Music Festival, Ada, Ohio, SUA, p.a. 27 ianuarie 2008.
 4. Compozitor. Artemis and the Red Dragon [Artemis și dragonul roșu] (2007) (4:54) pentru flaut și pian, Premiul 1, Craig’s Piano Keyboard Composition Competition, University of Toledo Spring New Music Festival, Toledo, Ohio, SUA, p.a. 11 Aprilie 2007.
 5. Compozitor. Elegy [Elegie] (2006) (4:25) pentru vioară și pian, vioară: Ioana Galu, pian: Ruoxu Chen, Ohl Concert Hall, 19th Annual Heidelberg New Music Festival, Heidelberg, Ohio, SUA, p.a. 15 Aprilie 2007.
 6. Compozitor. Fahnen, Musik, Jauchzer, Mordsspektakel (2005) (după Conu Leonida față cu reacțiunea de I.L. Caragiale), ilustrație muzicală originală, regia: Radu Teampău, Institutul Cultural Român din Viena, premiera 30 iunie 2005. http://icr.ro/uploads/files/raport-2005-2008.pdf, pagina 84.
 7. Compozitor. Maximilian Kolbe (2000) (Eugen Ionesco), coloană sonoră originală, pentru Roland XP-80 și orchestră de cameră (Fl., Ob., BbCl., 2Bsn., Cbsn., 2FHn., Hp.), premiera în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Ionesco aprés Ionesco, Teatrul Național, Cluj-Napoca, 2 iunie 2000. https://books.google.ro/books?id=mjGSAAAAIAAJ&focus=searchwithinvolume&q=2+juin+2000  https://books.google.ro/books?id=mjGSAAAAIAAJ&focus=searchwithinvolume&q=mihai+popean

20p x 13 = 260p

2.1.2 Prestaţii cu programe diferite, realizate în condiţii de vizibilitate regională sau locală (în străinătate, în cadrul stagiunilor organizate de societăţi filarmonice, primării, asociaţii, muzee ş.a.; în ţară, în cadrul stagiunilor/turneelor/festivalurilor în organizarea instituţiilor de spectacol şi concert cu vizibilitate naţională şi locală, a primăriilor, fundaţiilor, asociaţiilor, firmelor, muzeelor ş.a.) [10 puncte]. (Practicieni interpreţi şi compozitori). (59 realizări)

 1. Compozitor. Lucrări proprii în concert, Sala Orfeum, Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara, 7 noiembrie 2019.

·         Preludiul nr. 2 (2005) (4:30) pentru pian; solist: Iulia Toma

·         Dor (2005) (5:00) pentru vioară și pian; vioară: Cătălina Căpățînă, pian: Zsuzsanna Bakos.

 1. Compozitor. Preludiul nr. 2 (2005) (4:30) pentru pian. Recital alături de studenți ai Facultății de Muzică și Teatru, Biblioteca UVT „Eugen Todoran”, Timișoara, 3 octombrie 2019.
 2. Compozitor. My Secret Love (2005) (3:00).  Recital, Conferința internațională „PathoTim”, Timișoara, 27 septembrie  2019.
 3. Compozitor. Bardo (2008) (7:10) pentru media electroacustică, muzică acusmatică (vs.1 ES1,2, & X24; vs. 2 MaxMSP/Jitter). Festivalul internațional de muzică contemporană TIMSONIA. Palatul Baroc, Timișoara, 20 noiembrie, 2018.
 4. Compozitor. Serpentarius (2017) (3:00) pentru vioară și pian, lucrare la comandă (Ansamblul de muzică contemporană ATEM),  Concert aniversar Doctor Honoris Causa Remus Georgescu, Galeria Triade, p.a. 23 noiembrie 2017.
 5. Vocal coach și interpret vioară. Oniro Teatro, Atelier de experiment teatral condus (in ordinea apariției) de Mihai Popean (compozitor și interpret), Diana Cozma (actriță) și Radu Teampău (regizor), Asociatia Spinwork,  Urania Palace, Cluj-Napoca, 26 mai, 2017.
 6. Compozitor. Natura (2010) (6:00) pentru vioară solo, vioară: Ioana Galu. Brian Hall, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA. 28 februarie, 2012.
 7. Compozitor. Concert cu lucrări proprii, Brian Hall, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, 19 aprilie 2011.

 

 • Natura (2010) (6:00) pentru vioară solo, p.a., solist: Ioana Galu.
 • Norbu (2007) (4:30) [din ciclul Songs of the Thousand-Petal Lotus (Cântecele nufărului cu o mie de petale)] pentru ansamblu de muzică de cameră (sop., cello, pno.), p.a., soprană: Amanda DeBoer, violoncel Lejing Zhao, pian: Yija Bu.
 • Bardo (2008) (7:10) pentru media electroacustică, muzică acusmatică (vs.1 ES1,2, & X24; vs. 2 MaxMSP/Jitter). Tehnician: Mark Bunce.
 • In bocca el lupo (2009) (7:00) pentru marimba solo, p.a., solist: Mark Cook.
 • La lontananza (2009) (6:00) pentru vioară și harpă, p.a. vioară: Vasile Beluska, harpă: Julie Buzzelli, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.
 • Osmosis (2006) (3:00), pentru media electroacustică, lucrare acusmatică pentru Logic Pro și sunete înregistrate. Tehnician: Mark Bunce.
 • Five Elixirs from Pema Kö (2011) (7:00) pentru cvartet de saxofoane (Sop., Alto, Ten., Bari.), p.a., sopran: Xiao Han, alto: Ryan Hurd; tenor: Corey Whitt; bariton: Anthony Nicolia.
 • Tempestas, The Eye of the Storm (2007) (13:59) pentru ansamblu de muzică de cameră (Fl., Cl., B.Cl., A.Sax., Hn., Euph., B.Tbn., 5 Perc., Pno., 2Vln., 2Vla., 2Cello, Cb.), dirijor: Octavio Mas-Arocas.

 1. Compozitor. Beyond Styx (2007) (6:50), lucrare acusmatică (Logic Pro), Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA. 1 martie, 2010. https://digitalgallery.bgsu.edu/collections/item/25652
 2. Compozitor. Concert DMA cu două lucrări proprii, Brian Hall, Universitatea de Stat Bowling Green Ohio, SUA. p.a. 1 decembrie 2010.

·         Oge Retla Sussicran (2009) (5:00), colaj multimedia pentru Logic Pro și sunete înregistrate (vs.2 Max/MSP); https://www.youtube.com/watch?v=vF22XcTPChY

·         Nibiru (2009) (N/A), platformă improvizatorică pentru MaxMSP/Jitter

 1. Compozitor. Ao Tea Roa (2010) (7:00) pentru cvintet de alamă (2Tpt., Hn., Tbn., Tba.), Graduate Recital, Alexandru Moraru (Moraru, Alexandru; Bindis, Chuck; Singleton, Julie; Nichols, Scott; Davis, Josh), Moore Musical Arts Center, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, p.a. 24 aprilie, 2010. https://digitalgallery.bgsu.edu/collections/item/9406
 2. Compozitor. Osmosis. (2006) (3:00), lucrare acusmatică pentru Logic Pro și sunete înregistrate, Brian Hall, Universitatea de Stat Bowling Green Ohio, SUA. p.a. 6 Februarie, 2009. https://digitalgallery.bgsu.edu/collections/item/29731
 3. Compozitor în tandem. Take Ten. Brian Hall, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA. 18 februarie, 2009. https://digitalgallery.bgsu.edu/collections/item/29802
 4. Compozitor. Crimson Flower of the Desert (2009) (15:00) pentru ansamblu de muzică de cameră (Orator, Fl., A.Sax., Bari.Sax., 2Perc., 4-hand Pno., Vln., Vla., Cello), Contemporary Music D.M.A. Student Ensemble, dirijor: Katherine Kilburn, D.M.A. Showcase, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, p.a. 3 martie, 2009. https://digitalgallery.bgsu.edu/collections/item/29860
 5. Compozitor. Hawa (2007, rev. 2009) (5:00) pentru violoncel și pian, violoncel: Alan Smith, pian: Cristina Vlad, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, 6 Decembrie 2009. https://digitalgallery.bgsu.edu/collections/item/9433
 6. Compozitor și interpret, chitară clasică. Snow Lion (2008) (6:00) pentru instrument acustic și live electronics (Max MSP & Jitter), chitară clasică și Max/Msp: Mihai Popean, Brian Hall, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, p.a. Noiembrie 2009.
 7. Compozitor și interpret, Max/MSP. Oge Retla Sussicran (2009) (5:00), colaj multimedia, Brian Hall, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, p.a. 1 Decembrie 2009.
 8. Compozitor. Mictlantecuhtli (2008) (5:00) pentru violă și trombon, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, p.a. Aprilie 2008.
 9. Compozitor. Dor (2005) (5:00) pentru vioară și pian, vioară: Vasile Beluska, pian: I-Chen Yeh, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, 27 Martie, 2008. https://digitalgallery.bgsu.edu/collections/item/28678
 10. Compozitor. Preludiu no.2 pentru pian solo Jñanasagara (Yee Von, 2006) (4:40), pian: Cristina Vlad, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, p.a. Octombrie 18, 2008.
 11. Compozitor. Athos (2004) (4:45) pentru vioară solo, Universitatea de Stat Bowling Green, SUA. 18 septembrie, 2008. https://digitalgallery.bgsu.edu/collections/item/29139
 12. Compozitor. Hawa (2007) (5:00) pentru violoncel și pian, violoncel: Rachel Pinkney, pian: Pamela Ashmore, Ohio Northern University New Music Festival, Ada, Ohio, SUA. p.a. 27 ianuarie 2008.
 13. Compozitor. Dor (2005) (5:00) pentru vioară și pian, vioară: Vasile Beluska, pian: I-Chen Yeh, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, p.a. 22 Ianuarie 2008. https://digitalgallery.bgsu.edu/collections/item/28288
 14. Interpret, violă jazz. BGSU Jazz Quartet (Violin: Sarah Connely, Olga Godula, și invitată Liz Chibucos; Viola: Mihai Popean; Cello: Kim Smith). Bowling Green State University, Ohio, SUA, 17 martie 2008.
 15. Interpret, violă jazz. BGSU Jazz Quartet. Jazz Fest 2007. Bowling Green State University, Ohio, SUA, 31 martie 2007. https://digitalgallery.bgsu.edu/collections/item/29932
 16. Interpret, violă jazz. BGSU Jazz Combo. ASTA National Conference, Detroit, Michigan.

Nancy Buck (Arizona State University) and Russell Schmidt (Bowling Green State University), educational presentation with live performance, Crossing Over: Developing a Jazz String Quartet Conception. Educational (Violin: Sarah Connely, Olga Godula, and Liz Chibucos; Viola: Mihai Popean; Cello: Kim Smith). ASTA National Conference.  Marriot Renaissance Hotel, Detroit, Michigan. March 7-10, 2007.

Sursa: ASTA American String Teacher Association. “2007 National Conference.” American String Teacher. Vol 56, Issue 4, pp. 65 – 77. Nov. 1, 2006. https://doi.org/10.1177/000313130605600409.  Accessed 12 noiembrie 2017. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/000313130605600409#articleCitationDownloadContainer [eveniment].

https://digitalgallery.bgsu.edu/collections/item/30117 [bursa pentru eveniment].

 1. Compozitor. Tempestas, The Eye of the Storm (2007) (13:59) pentru ansamblu de muzică de cameră (Fl., Cl., B.Cl., A.Sax., Hn., Euph., B.Tbn., 5 Perc., Pno., 2Vln., 2Vla., 2Cello, Cb.), BGSU Chamber Ensemble, dirijor: Octavio Mas-Arocas, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, p.a. Noiembrie 2007.
 2. Compozitor. P’howa (2007) (7:11), lucrare acusmatică, Brian Hall, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, p.a. septembrie 2007.
 3. Compozitor. Beyond Styx (2007) (6:50), lucrare acusmatică (Logic Pro), Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, p.a. octombrie 2007.
 4. Compozitor. Silentium (2006) (6:18) pentru ansamblu de muzică de cameră (Fl., Cl., Vln., Cello, 3Perc.), Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, p.a. 11 Septembrie 2007. https://digitalgallery.bgsu.edu/collections/item/30148
 5. Compozitor. Artemis and the Red Dragon (2007) (4:54) pentru flaut și pian, Premiul 1, Craig’s Piano Keyboard Composition Competition, flaut: J.M Kane, pian: K. Reilly, Universitatea din Toledo, Ohio, SUA, p.a. 11 Aprilie 2007.
 6. Compozitor. Elegy (2006) (4:25) pentru vioară și pian, violonistă: Ioana Galu, pian: Ruoxu Chen, Heidelberg New Music Festival, Heidelberg, Ohio, SUA, p.a. Aprilie 15, 2007.
 7. Compozitor. Beyond Styx (2007) (6:50), lucrare electronică (Logic Pro), Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, p.a. octombrie 2007.
 8. Compozitor. Tempestas, The Eye of the Storm (2007) (13:59) pentru ansamblu de muzică de cameră (Fl., Cl., B.Cl., A.Sax., Hn., Euph., B.Tbn., 5 Perc., Pno., 2Vln., 2Vla., 2Cello, Cb.), BGSU Chamber Ensemble, dirijor: Octavio Mas-Arocas, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, p.a. Noiembrie 2007.
 9. Compozitor. Haiku 35 (2007) (3:07) pentru ansamblu de muzică de cameră (Sop., Vln., Vla., A.Sax., T.Sax.), Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, premiera Ianuarie 13, 2007.
 10. Dirijor. Spring Selections, Eau Claire High School Orchestra, Columbia, South Carolina, SUA, 9 mai 2006.
 11. Compozitor. Athos (2004) (4:45) pentru vioară solo, Bowling Green State University, 3 octombrie 2006.
 12. Dirijor. Season’s Greetings, Eau Claire High School Orchestra, Columbia, South Carolina, SUA, 8 decembrie 2004.
 13. Compozitor. Două lucrări pentru pian solo, Eau Claire High School, South Carolina, SUA, 13 decembrie 2004.

·         Jazzy Tune (2002) (1:20) pentru pian solo, William Rumph

·         Dance Fairy (1995) (1:00) pentru pian solo, Travis Buis,

 1. Compozitor. Două lucrări pentru vioară solo, vioară: Ioana Galu, Cincinnati Conservatory of Music, Cincinnati, Ohio, SUA, 1 iunie 2004.

·         Athos (2004) (4:45) pentru vioară solo, p.a.

·         Sakura (2002) (4:30) pentru vioară solo

 1. Compozitor. Sakura (2002) (4:30) pentru vioară solo, College of Musical Arts, Bowling Green State University, Ohio, SUA, 11 mai 2003.
 2. Dirijor. Arts Alive, Eau Claire High School Orchestra, Columbia, South Carolina, SUA, 7 mai 2003.
 3. Compozitor. Sakura (2002) (4:30) pentru vioară solo, College of Musical Arts, Bowling Green State University, Ohio, SUA, 25 aprilie 2003.
 4. Compozitor. The Famous Nobody (Celebrul Nimeni) (2001) (15:00) pentru orchestră (Picc., Fl., Ob., Cl., Bsn., Cbsn., 4Hn., 3Tpt., 3Tbn., Tba., Timp., 3Perc., Hp., Pno., Vln.1-2, Vla., Cello, Cb.), Benedict College Community Orchestra, dirijor: David Ezell, Benedict College, Columbia, Carolina de Sud, SUA, p.a. 23 Aprilie 2003.
 5. Compozitor. Sakura (2002) (4:30) pentru vioară solo, College of Musical Arts, Bowling Green State University, Ohio, SUA, 29 februarie 2003.
 6. Dirijor. Fine Arts in Artistry, Eau Claire High School Orchestra, Columbia, South Carolina, SUA, 11 decembrie 2002.
 7. Compozitor. Jazzy Tune (2002) (1:20) pentru pian solo, Curtis Harris, Eau Claire High School, South Carolina, SUA, 13 decembrie 2002.
 8. Compozitor. Der Tote Tag (2001) (Ernst Karlnbach), coloană sonoră originală, colaj audio pentru Roland XP-80, regia: Radu Teampău, în stagiunea 2000-2001, Teatrul Radu Stanca, Sibiu, premiera 19 aprilie 2001.
 9. Compozitor și Interpret, Roland XP-80. Maximilian Kolbe (2000) (Eugen Ionesco), coloană sonoră originală, pentru Roland XP-80 și orchestră de cameră (Fl., Ob., BbCl., 2Bsn., Cbsn., 2FHn., Hp.), Teatrul Național Cluj-Napoca, în stagiunea 2000-2001, premiera 3 octombrie, 2000. http://www.teatrulnationalcluj.ro/piesa-454/maximilian-kolbe/

http://biblioteca.cimec.ro/reviste/teatrul-azi/dl.asp?filename=2001-1-2-teatrul-azi_93.pdf

 1. Compozitor. Happy Days (1998) (Samuel Beckett), coloană sonoră originală, suită orchestrală pentru Roland XP-80, regia: Radu Teampău, The Transit House, Cluj-Napoca în stagiunea 1999-2000, premiera 25 mai, 1999. 
 2. Compozitor. Happy Days (1998) (Samuel Beckett), coloană sonoră originală, suită orchestrală pentru Roland XP-80, regia: Radu Teampău, Barițiu 16, Cluj-Napoca, avant-premiera 21 aprilie, 1999. http://www.tranzithouse.ro/theatre.htm
 3. Compozitor, interpret. Muzică Electronică Live, Human Nature (1997): 1. Human nature, 2. Light of Time, 3. Faith, 4. December girl; No Man’s Land (1998): 1. Spice, 2. I’ll remember you there; C: Ecce Homo (1999): 1. Fantas 2. Childlike), Concert de promovare a tinerelor talente, Școala de deficienti de vedere din Cluj-Napoca. Director: Vanda Valeriu. Concert realizat de Fundația Vivus Cluj-Napoca în colaborare cu Școala de deficienti de vedere din Cluj-Napoca, Mikotronic Pioneer și ATX Computer. 27 februarie 1999.
 4. Compozitor. Neînțelegerea (1999) (Albert Camus), coloană sonoră originală, suită orchestrală pentru Roland XP-80, KORG X3, sunete înregistrate, și Cool Edit Pro, (versiunea 2 pentru MaxMSP & Jitter) regia: Radu Teampău, Teatrul Național Turda în stagiunea 1998-1999, premiera 29 octombrie 1998. https://teatrulaureliumaneaturda.ro/index.php?id_menu=23&id=54 
 5. Compozitor. Aladin și Lampa Fermecată (1997) (Constantin Cubleșan), coloană sonoră originală, suită orchestrală pentru Roland XP-80, regia: Radu Teampău, Teatrul Național Turda, Turda în stagiunea 1997-1998, premiera 10 aprilie 1998. https://teatrulaureliumaneaturda.ro/index.php?id_menu=23&id=367
 6. Compozitor și interpret, Roland XP-80. Concert de Muzică Electronică, lansarea albumului Ecce Homo, Sala Tonița, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, 25 septembrie 1999.
 7. Compozitor și interpret, Roland XP-80. Concert de Muzică Electronică, lansarea albumelor Human Nature și No Man’s Land, Ocna de Sare Salina Turda, 17 aprilie 1998.
 8. Compozitor și interpret, Jackson Flying V. Concert, grupul Korruptor, Galele Metal Fan, București, 11 iunie 1992.
 9. Compozitor și interpret (Jackson Flying V). Concert, grupul Korruptor, Metal Club, Cluj-Napoca, 22 decembrie 1991.
 10. Compozitor și interpret (Jackson Flying V). Concert, grupul Korruptor, Casa Tineretului, Cluj-Napoca, 9 februarie 1991.

10p x 59 = 590p

2.2. Proiectarea perspectivelor inovative privind problemele specifice muzicologiei, creaţiei şi interpretării (teoreticieni şi compozitori)

2.2.1 Studiu sau articol publicat într-o revistă de specialitate indexată în baze de date internaţionale (recunoscute pentru domeniul muzică: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, JSTOR, ProQuest, ProjectMuse, RILM (Music Literature), CEEOL.) sau în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în baze de date Internaţionale [15 puncte]. (Teoreticieni: conf. 5 realizări prof. 8 realizări Compozitori: conf. 1 realizare prof. 2 realizări. Evaluarea realizărilor se face prin cumulare articole publicate / comunicări): (16 articole BDI)

1.       Creation Without Symbols: Aus den Sieben Tagen. The Romanian Journal of Music and Medicine, Nr. 4/2021, pp. 57-65.    https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1006796.

2.       2021     Effects of the Repertoire on the Musculoskeletal System in both High-School and Expert Pianists. Co-author Iulia Toma, West University of Timisoara. Music Cognition, Vol. 1/2021. Cluj-Napoca: Media Musica Publishing, 2021. ISBN 978-606-645-079-9. https://cognitiemuzicala.edituramediamusica.ro/issues/2021/Music_Cognition_ISSN_2601-3193_2018_issue_4_pg_no_122-143.pdf

3.       2021     Towards an AI-driven paradigm: Composition and Improvisation with Live Electronics, a Possible Contribution to Modern Music Education. ICTMF Vol. XIII, nr.1/2021. Cluj-Napoca: Media Musica Publishing, 2019. Print ISSN 2067-9408. On-line ISSN 2069-654X. http://www.tic.edituramediamusica.ro/reviste/2021/1/ICTMF_ISSN_2067-9408_2021_vol_12_issue_1_pg_no_035-046.pdf

4.       2020     A Descent into the Maelström: The Promised Land of A.I. ICTMF Vol. XII, nr.1/2020. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2020. Print ISSN 2067-9408. On-line ISSN 2069-654X. http://www.tic.edituramediamusica.ro/reviste/2020/1/04_TIC_11_1_POPEAN.pdf

5.       2020     Who Cares if You Listen: Reloaded. RevART nr.1/2020. ISSN 1841-1169. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=837529

6.       2020     Musculoskeletal Aspects in Measurement-Based Studies on Pianists’ Posture and Movement: A Systematic Review, Music Cognition nr. 1/2020, Co-author Iulia Toma, West University of Timisoara. ISSN 2601-3193, Cluj-Napoca. https://cognitiemuzicala.edituramediamusica.ro/issues/2020/114-141.pdf

7.       2019       Improvisation as a Modulatory Agent for Adaptive Algorithm Development in Music Visual Programming Using an A.I. Hybrid. ICTMF Vol. XI, nr.1/2019. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2019. Print ISSN 2067-9408. On-line ISSN 2069-654X. http://www.tic.edituramediamusica.ro/reviste/2019/1/ICTMF_ISSN_2067-9408_2019_vol_10_issue_1_pg_no_071-083.pdf

8.       2019       The modulatory effect of meditation on emotional well-being, behavior management and brain activity for music cognition research. Music Cognition, Vol. 3/2019. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2018. ISBN 978-606-645-079-9. https://cognitiemuzicala.edituramediamusica.ro/issues/2019/092-102.pdf

9.       2018       Popean, Mihai. The Death of the Author in the Digital Age: An Essay on the Reclusive Anonymous. ICTMF Vol. IX, nr.2/2018, în curs de publicare online. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2018. Print ISSN 2067-9408. On-line ISSN 2069-654X. BDI. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=726260

10.    2018       Popean, Mihai. Algorithm Applications in Music Education as part of General Aicology. ICTMF Vol. IX, nr.1/2018, pag. 7-15. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2017. Print ISSN 2067-9408. On-line ISSN 2069-654X. BDI. http://www.tic.edituramediamusica.ro/reviste/2018/1/ICTMF_ISSN_2067-9408_2018_vol_9_issue_1_pg_no_007-015.pdf  

11.    2018       Stan, Laura și Popean, Mihai. A Matter of Taste: A Preliminary Study on Music and Food Choice among Students. Music Cognition, nr. 1/2018, pag. 5-13. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2018. ISBN 978-606-645-079-9. BDI. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=728249

12.    2018       Popean, Mihai. Teaching for Transfer: Improving Beginner Student Viola Performance by Implementing the Think-Set-Play Sequence. Music Cognition, nr. 1/2018, pag. 84-92. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2017. ISBN 978-606-645-079-9. BDI. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=728267

13.    2017       Popean, Mihai. Scribe: Statistical Analysis of Methodological Parameters in Instrumental Training Process. ICTMF Vol. VIII, nr. 2/2017, pag. 45-55. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2017. Print ISSN 2067-9408. On-line ISSN 2069-654X. BDI. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=596744

14.    2017       Popean, Mihai. The Effect of Relaxation Techniques on Student Music Sight-Reading and Short-Term Learning under Test-Induced Performance Anxiety. Music Cognition, Vol. I, nr. 1/2017, pag. 1-10. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2017. ISBN 978-606-645-079-9. BDI. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=603062

15.    2016       Popean, Mihai. The development of new instruments for interdisciplinary research in music cognition: IT Solutions based on Cycling ’74 Max or Pure Data. ICTMF Vol. VII, nr. 2/2016, pag. 43-50. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2016. Print ISSN 2067-9408. On-line ISSN 2069-654X. BDI. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=598911

16.    2016       Popean, Mihai. Cycling ’74 Max, a Cross-Curricular Educational Platform. ICTMF Vol. VII, nr. 1/2016, pag. 7-16. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2016. Print ISSN 2067-9408. On-line ISSN 2069-654X. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=597591

15p x 16 = 240p

2.2.2 Comunicare susţinută la o conferinţă/simpozion/reuniune ştiinţifică/workshop cu comitet de selecţie sau sistem peer-review [15 puncte]. (Teoreticieni şi Compozitori: conf. 1 comunicare / prof. 2 comunicări): (15 comunicări științifice)

1.       Simpozionul Științific Internațional „Muzică si Medicină”, Academia Română, Filiala Timișoara, editia a 9-a, 12 Noiembrie 2021.

2.       Conferința Internațională „Educație, Cultura și Tradiție”, Ediția I, Biserica Ortodoxă Română din Jonkoping, Suedia. 1 octombrie 2021.

3.       Effects of the Repertoire on the Musculoskeletal System in both High-School and Expert Pianists. National Conference with international Participation Art & Education, 13th edition, Music Cognition Symposium, Gheorghe Dima National Music Academy, Cluj-Napoca, April 16, 2021.

4.       Towards an AI-driven paradigm: Composition and Improvisation with Live Electronics, a Possible Contribution to Modern Music Education. National Conference with international Participation Art & Education, 13th edition, Music Cognition Symposium, Gheorghe Dima National Music Academy, Cluj-Napoca, April 16, 2021.

5.       Musculoskeletal Aspects in Measurement-Based Studies on Pianists’ Posture and Movement: A Systematic Review. National Conference with international Participation Art & Education, 12th edition, Music Cognition Symposium, Gheorghe Dima National Music Academy, Cluj-Napoca, April 16, 2020.

6.       Who Cares if You Listen? International Music and Medicine Scientific Symposium, Academia Română Filiala Timișoara, 15-16 nov, 2019.

7.       Improvisation as a Modulatory Agent for Adaptive Algorithm Development in Music Visual Programming Using an A.I. Hybrid. National Conference with international Participation Art & Education, 11th edition, Information and Communication Technology in the Musical Field Symposium, Gheorghe Dima National Music Academy, Cluj-Napoca, April 4, 2019.

8.       The modulatory effect of meditation on emotional well-being, behavior management and brain activity for music cognition research. National Conference with international Participation Art & Education, 11th edition, Music Cognition Symposium, Gheorghe Dima National Music Academy, Cluj-Napoca, April 3, 2019.

9.       Transcendence: Aus den sieben Tagen. International Contemporary Music Festival TIMSONIA, 2nd edition, West University of Timisoara, Faculty of Music and Theater, Center for Musica dn Transdisciplinary Research, The Banat Museum, Theresia Bastion, 20 Noiembrie, 2018.

10.    Algorithm Applications in Music Education as Part of General Aicology. Conferința Națională cu participare internațională Artă și Educație, ediția a 10-a, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, 19 aprilie, 2018.

11.    Teaching for Transfer: Improving Beginner Student Viola Performance by Implementing the Think-Set-Play Sequence. Conferința Națională cu participare internațională Artă și Educație, ediția a 10-a, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, 20 aprilie, 2018.

12.    A Matter of Taste: A Preliminary Study on Music and Food Choice among Students cu Laura Stan co-autor, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

13.    Sample Research: The Effect of Relaxation Techniques on Student Music Sight-Reading and Short-Term Learning under Test-Induced Performance Anxiety. Simpozionul Național cu participare internațională pe teme de Cogniție Muzicală, Universitatea de Vest din Timisoara, 17 aprilie, 2018.

14.    The Effect of Relaxation Techniques on Student Music Sight-Reading and Short-Term Learning under Test-Induced Performance Anxiety. Education in the Society of Knowledge, Art & Education National Conference with international participation, 9th Edition, „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, April 5-7, 2017.

15.   Cycling ’74 Max, a Cross-Curricular Educational Platform. Communication and Information Technology in the Musical Domain. ICT in the Musical Field (Tehnologii Informatice și de Comunicație în Domeniul Muzical. ICT domeniul muzical) Vol. VII, nr. 2/2016. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2016.

15p x 15 = 225p

2.3. Aprofundarea calităţii cunoaşterii, valorificarea potenţialului de cercetare (teoreticieni)

2.3.1 Carte de specialitate publicată la edituri clasificate CNCS în categoriile A sau B [30 puncte] (Teoreticieni:conf. 1 carte ca autor unic prof. 2 cărţi ca autor unic)

 1. Popean, Mihai. 20th-Century Music Analysis Case Studies. Editura Media Musica, Cluj-Napoca, 2018. ISBN 978-606-645-104-8, ISMN 979-0-707655-39-9.

30p x 1 = 30p

PUNCTAJ CUMULATIV PER CRITERIU, MINIM: (Conferenţiar 110 p / Profesor  170 p)

1345p

STANDARDUL A FOST ÎNDEPLINIT (1222/791%)

Tabelul 3: Recunoaştere şi impactul activităţii (RIA)

 

Tipul activităţilor / Categorii şi restricţii / Punctaj

 

3.1. Experienţă în management didactic, ştiinţific sau instituţional

 

3.1.1 Funcţii de management deţinute [10 puncte/an/funcţie]

 1. 2018-2020 Pro-decan, Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara.
 2. 2017-2022 Director CCMT – Centrul de Cercetare Muzicală și Transdisciplinară, Facultatea de Muzică și teatru, Universitatea de vest din Timișoara. https://ccmtuvt.weebly.com/members.html

10p x 2 + 10p x 5 = 70p

 

3.1.2 Director/Coordonator de grant/proiect obţinut prin atragere de finanţare sau câştigat prin competiţie. [30 puncte]

 

3.1.3 Membru în colectivele de redacţie/recenzor al unor publicaţii sau edituri indexate în baze de date internaţionale [30 puncte]

 1. Music Cognition, MediaMusica, Conservatorul de Muzică „Gh. Dima”, Cluj-Napoca (https://cognitiemuzicala.edituramediamusica.ro/index.php/journal-information/editorial-team).

30p x 1 = 30p

 

3.1.4. Organizator al unor manifestări ştiinţifice/artistice de nivel internaţional [30 puncte]

1.       Simpozionul „Cultură Artă și Tradiție în spațiul intercultural al românilor din diaspora”, 8 octombrie 2021, Gyula, Ungaria.

2.       Conferința Internațională „Educație, Cultura și Tradiție”, Ediția I, Biserica Ortodoxă Română din Jonkoping, Suedia. 1 octombrie 2021.

3.       Festivalul Internațional de pian Banatus Temesiensis, ediția a 2-a, Music and Transdisciplinary Research Center, Faculty of Music and Theatre, 8-9 februarie, 2020. (https://banatustemesiensis.weebly.com/).

4.       Festivalul Internațional de pian Banatus Temesiensis, prima editie, Centrul de Cercetare Muzicală și Transdisciplinară, Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Tmișoara. 8-9 decembrie, 2018. (https://banatustemesiensis.weebly.com/).

5.       Festivalul Internațional de Muzică Contemporană TIMSONIA,  ediția a 2-a, Centrul de Cercetare Muzicală și Transdisciplinară, Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Tmișoara. 18-22 noiembrie, 2018. (http://timsonia2018.weebly.com/).

6.       Points of View in Musicology, West University of Timisoara, first edition, 15-16 februarie, 2018.

30p x 6 = 180p

 

3.1.5 Organizator al unor manifestări ştiinţifice/artistice de nivel naţional

1.       Simpozion online TeMeCult „TeMe de Cultură”, Academia Română, Filiala Timișoara, 29 ian, 2021, membru în comitetul științific.

2.       Conferința pe teme de cercetare artistică și științifică în educația muzicală TIMED 2018, prima ediție, Universitatea de Vest din Timișoara, 18 octombrie 2018, sala A01, organizator, membru în comitetul științific, moderator.

3.       Simpozionul de Cogniție Muzicală, Art & Education National Conference with international participation, 10th Edition, , Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, 19 aprilie, 2018, membru în comitetul științific, moderator.

4.       Simpozionul de cogniție muzicală cu participare internațională, Universitatea de Vest din Timișoara, prima ediție, 17 aprilie, 2018. Membru în comitetul științific, organizator, moderator.

5.       Festivalul Timisoara Muzicală Academică, editia a XXV-a, Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Tmișoara. 27.10-10.11.2019.

6.       Festivalul Timisoara Muzicală Academică, editia a XXIII-a, Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Tmișoara. 26-27.11.2017.

7.       Simpozionul de Cogniție Muzicală, Centrul de Cercetare Muzicală și Transdisciplinară, Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Tmișoara, 17 aprilie 2018 (https://mcsym.weebly.com/).

8.       Conferința de Cogniție Muzicală din cadrul Conferinței Naționale cu Participare internațională Artă și Educație, ediția a 10-a, Conservatorul de Muzică „Gh. Dima”, Cluj-Napoca, 20 aprilie, 2018.

10p x 8 = 80p

 

3.1.6 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare de proiecte educaţionale (POS, Socrates, Leonardo ş.a.) în calitate de director de program [30 puncte]

 

3.2. Premii şi distincţii

 

3.2.1 Distincţii sau premii de stat (în România sau străinătate) [50 puncte]

 

3.2.2 Distincţii sau premii acordate de organizaţii profesionale, media (internaţionale sau naţionale) ş.a. [30 puncte]

1.       Premiul Distinguished Thesis/Document Award cu teza The Stillness of the Silent Sound, A Tantric Analysis of Karlheinz Stockhausen’s Aus den sieben Tagen, College of Musical Arts, Bowling Green State University, Ohio, SUA, 29 Februarie, 2016.

2.       Certificate of Appreciation for Outstanding Devotion and Lasting Contribution (Certificat de apreciere pentru dedicare excepțională și contribuție de durată), Eau Claire High School Fine Arts Music Department, Eau Claire High School, Columbia, Carolina de Sud, SUA, 2010.

3.       Teacher of the Year (Profesorul anului), Certificat de Merit, Richland County School District One, Columbia, Carolina de Sud, SUA, 2006–2007.

4.       Certificate of Recognition for Outstanding Contributions to Public Education (Certificat de recunoaștere pentru contribuții excepționale la educația publică), Greater Chamber of Commerce, Columbia, Carolina de Sud, SUA, 2006–2007.

5.       Teacher of the Year (Învățătorul anului), Plachetă, Eau Claire High School Alumni Association, Columbia, Carolina de Sud, SUA, 2006.

6.       Educator of the Year (Educatorul anului) Plachetă, Eau Claire Community Council, Columbia, Carolina de Sud, SUA, 2006.

7.       Certificate of Appreciation for Outstanding Accomplishments and Contributions to Eau Claire High School (Certificat de apreciere pentru realizări și contribuții excepționale la Liceul Eau Claire), Eau Claire High School, Columbia, Carolina de Sud, SUA, 2005.

8.       Certificate of Appreciation for Devoted and Invaluable Services for Project G.O.A.L. Tutor (Certificat de apreciere pentru servicii devotate și neprețuite ca tutor la Proiectul GOAL), program de tutoriat voluntar la Eau Claire High School, Columbia, Carolina de Sud, SUA, 2005.

9.       Certificate of Achievement for Outstanding Services (Certificat de realizare pentru servicii excepționale), Foreign Academic and Cultural Exchange Services, Columbia, Carolina de Sud, SUA, 2004.

10.    The World’s Best Teacher, Diploma for Excellent Work, Eau Claire High School, Columbia, Carolina de Sud, SUA, 2002.

30p x 10 = 300p

 

3.2.3 Premii obţinute la concursuri de creaţie sau interpretare de prestigiu, internaţionale sau naţionale [40 puncte]

 1. Co-producător și compozitor pentru un episod (Star Formation) și compozitor al muzicii de generic pentru emisiunea de știință Star Formation din ciclul de emisiuni științifice Plugged-In, recipientă a premiului Emmy Award, WGTE Public Media Television, Toledo, Ohio, SUA, 2010.
 2. Câștigător al concursului Concerto Competition, Udumvara, concert pentru corn și orchestră, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA, 2008.
 3. Premiul 1 la concursul Craig’s Piano Keyboard Composition Competition, cu lucrarea Artemis și Dragonul Roșu pentru flaut și pian, Universitatea din Toledo, Ohio, SUA, 2007.
 4. Câștigător al concursului Piesa Anului, cu lucrarea Spice din albumul de muzică electronică No Man’s Land, CD-Radio, Cluj-Napoca, 1999.
 5. Marele Premiu al Juriului la competiția Galele Metal Fan, București, 1991.

40 p x 5 = 200p

 

3.3. Recunoaştere profesională în mediul academic şi de specialitate

 

3.3.1 Membru în academii, organizaţii şi asociaţii profesionale naţionale sau internaţionale de prestigiu [5 puncte]

 1. ASCAP, American Society for Composers, Authors, and Publishers, USA (#1696583), 2005.
 2. Golden Key, International Honor Society, USA, 2010.

5p x 2 = 10p

 

3.3.2 Deţinător al unor funcţii în academii, organizaţii şi asociaţii profesionale naţionale sau internaţionale de prestigiu [10 puncte]

 

3.3.3 Participări în jurii de concursuri naţionale sau internaţionale, sau pentru atribuirea de distincţii naţionale sau internaţionale [10 puncte]

1.       Președinte juriu, concursul internațional de pian Banatus Temesiensis, ediția a doua, Centrul de Cercetare Muzicală și Transdisciplinară de la Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara în colaborare cu Liceul de muzică „Ion Vidu”, 8-9 februarie 2020. https://banatustemesiensis.weebly.com/archive–arhiva.html

2.       Președinte juriu, concursul internațional de pian Banatus Temesiensis, prima ediție, Centrul de Cercetare Muzicală și Transdisciplinară de la Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara în colaborare cu Liceul de muzică „Ion Vidu”, 8-9 decembrie 2018. https://banatustemesiensis.weebly.com/archive–arhiva.html

10p x 2 = 20p

 

3.3.4 Lucrări achiziţionate de UCMR-ADA sau de alte organisme de prestigiu/compoziţii editate în edituri de profil din ţară sau din străinătate (compozitori). [20 p la lucrări achiziţionate / 30 p la compoziţii editate]

ORCHESTRĂ

1.       Namkha Artæ (2014) (23:00) pentru orchestră și cor mixt (Picc., 2Fl., Ob., 3Cl., B.Cl., 2Bsn., Cbsn., 4Hn., 3Tpt., 3Tbn., B.Tbn., Tba., 3Timp., 5Perc., cor mixt, Vln.1-2, Vla., Cello, Cb.).

2.       Hunab Ku (2010) (4:45) pentru orchestră (Picc., 2Fl., 2Ob., 3Cl., 2Bsn., 4Hn., 3Tpt., 2Tbn., B.Tbn., Tba., Timp., 3Perc., Hp., Pno., Vln.1-2, Vla., Cello, Cb.), lucrare la comandă, primă audiție 17 octombrie 2010, Toledo Symphony Youth Orchestra, dirijor: Kenneth Thompson, Toledo Museum of Art’s Historic Concert Hall, Toledo, Ohio, SUA.

3.       Nemesis (2010) (15:00) pentru trombon și orchestră (Solo Tbn., Timp., 3Perc., 2Vln., Vla., Cello, Cb.).

4.       Udumvara (2008) (18:00) pentru corn și orchestră (Solo Hn., Picc., 2Fl., Ob., E.Hn., Cl., B.Cl., Bsn., Cbsn., 2Hn., 2Tpt., Tbn., B.Tbn., Tba., Timp., 3Perc., Pno., Vln.1-2, Vla., Cello, Cb.), Câștigător al concursului Bowling Green State University Concerto Competition 2008, primă audiție 6 februarie 2010, solist cornist Andrew Pelletier acompaniat de Bowling Green Philharmonia, dirijor: Conrad Chu, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

5.       Fantezie (2001) (14:40) pentru violă și orchestră de coarde (Solo Viola, Vln.1-2, Vla., Cello, Cb.).

6.       Celebrul Nimeni (2001) (15:00) pentru orchestră (Picc., Fl., Ob., Cl., Bsn., Cbsn., 4Hn., 3Tpt., 3Tbn., Tba., Timp., 3Perc., Hp., Pno., Vln.1-2, Vla., Cello, Cb.), primă audiție 23 aprilie 2003, Benedict College Community Orchestra, dirijor: David Ezell, Benedict College, Columbia, Carolina de Sud, SUA.

MUZICĂ DE CAMERĂ

7.       Twittering Machine (2011) (9:00) pentru ansamblu de muzică de cameră (A.Fl., Ob., 2Cl., Bsn., Hn., Tpt., Tbn., 2Perc., Pno., Vln.1-2, Vla., Cello, Cb.), primă audiție 29 martie, 2012 ansamblul contemporan Alarm Will Sound, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

8.       Five Elixirs from Pema Kö (2011) (7:00) pentru cvartet de saxofoane (Sop., Alto, Ten., Bari.), primă audiție 19 aprilie, 2011, Sax. sopran: Xiao Han; Sax. alto: Ryan Hurd; Sax. tenor: Corey Whitt; Sax. bariton: Anthony Nicolia, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

9.       Ao Tea Roa (2010) (7:00) pentru cvintet de alamă (2Tpt., Hn., Tbn., Tba.), primă audiție 24 aprilie, 2010, Graduate Recital, Alexandru Moraru, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

10.    Crimson Flower of the Desert (2009) (15:00) pentru ansamblu de muzică de cameră (Orator, Fl., A.Sax., Bari.Sax., 2Perc., 4-hand Pno., Vln., Vla., Cello), primă audiție 3 martie, 2009, Contemporary Music D.M.A. Student Ensemble, dirijor: Katherine Kilburn, D.M.A. Showcase, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

11.    Creatio Ex Typus (2008) (15:00) pentru ansamblu nespecificat.

12.    Tempestas, The Eye of the Storm (2007) (13:59) pentru ansamblu de muzică de cameră (Fl., Cl., B.Cl., A.Sax., Hn., Euph., B.Tbn., 5 Perc., Pno., 2Vln., 2Vla., 2Cello, Cb.), primă audiție 13 noiembrie 2007, BGSU Chamber Ensemble, dirijor: Octavio Mas-Arocas, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

13.    Haiku 35 (2007) (3:07) pentru ansamblu de muzică de cameră (Sop., Vln., Vla., A.Sax., T.Sax.), primă audiție 13 ianuarie, 2006, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

14.    Norbu (2007) (4:30) [din ciclul Songs of the Thousand-Petal Lotus (Cântecele nufărului cu o mie de petale)] pentru ansamblu de muzică de cameră (sop., cello, pno.), primă audiție 19 aprilie 2011, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

15.    Silentium (2006) (6:18) pentru ansamblu de muzică de cameră (Fl., Cl., Vln., Cello, 3Perc.), primă audiție 11 septembrie, 2007, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

16.    Muguri de Primăvară [Spring Blooms] (2002) (7:00) pentru cvartet de coarde (Vln.1-2, Vla., Cello).

COR

17.    Khandro’i Gur (2014) (9:00) pentru cor mixt (versiune de concert a capella).

18.    Homage to Tara (2009) (10:00) pentru cor mixt.

19.    Laudamus (2008) (10:00) pentru cor mixt.

20.    Tenebrae Factae Sunt (2003) (6:00) pentru cor mixt.

21.    Frumoasa Pământului (1995) (6:00) pentru cor mixt.

DUET

22.    Serpentarius (2017) (5:00) pentru vioară și pian, primă audiție 23 Noiembrie 2017, Ansamblul ATEM, vioară: Cristina Alina Constantin; pian: Victor Andrei Părău.

23.    La Lontananza (2009) (5:00) pentru vioară și harpă, primă audiție 19 Aprilie 2011, vioară: Vasile Beluska, harpă: Julie Buzzelli, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

24.    Mictlantecuhtli (2008) (5:00) pentru violă și trombon, primă audiție Aprilie 2008, trombon: Alexandru Moraru, viola: Răzvan Berindean, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

25.    Onyx (2008) (3:00) pentru clarinet bas și percuție.

26.    Hawa (2007) (5:00) pentru violoncel și pian, Commission, primă audiție 27 ianuarie 2008, violoncel: Rachel Pinkney, piano: Pamela Ashmore, Ohio Northern University New Music Festival, Ada, Ohio, SUA.

27.    Artemis and the Red Dragon (2007) (4:54) pentru flaut și pian, Premiul 1, Craig’s Piano Keyboard Composition Competition, primă audiție 11 Aprilie 2007, flaut și pian: J.M Kane and K. Reilly, Universitatea din Toledo, Ohio, SUA.

28.    Elegie (2006) (4:25) pentru vioară și pian, primă audiție Aprilie 15, 2007, violonistă: Ioana Galu, pian: Ruoxu Chen, Heidelberg New Music Festival, Heidelberg, Ohio, SUA.

29.    Dor (2005) (5:00) pentru vioară și pian, primă audiție 27 martie, 2008, , violonist: Vasile Beluska, pian: Cristina Vlad, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

30.    Toccata (2004) (4:00) pentru vioară și pian.

SOLO

31.    Trei Miniaturi (Sanctus I, II, III) (2011) (4:11) pentru orgă cu tuburi.

32.    Natura (2010) (6:00) pentru vioară solo, primă audiție Aprilie 19, violinist: Ioana Galu, 2012, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

33.    Natura (2010) (6:00) pentru vioară solo, primă audiție 19 Aprilie, 2012, violonistă: Ioana Galu, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

34.    In bocca el lupo (2009) (7:00) pentru marimba solo, primă audiție Aprilie 19, 2012, marimba: Mark Cook, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

35.    Katana (2008) (5:00) pentru vioară solo.

36.    Jñanasagara (2006) (4:40), Preludiu no.2 pentru pian solo, primă audiție 18 octombrie, 2008, pian: Cristina Vlad, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

37.    Padmasambhava (2005) (4:30), Preludiu no.1 pentru pian solo.

38.    Athos (2004) (4:45) pentru vioară solo, primă audiție 1 iunie 2004, violonistă: Ioana Galu, Werner Recital Hall, Cincinnati Conservatory of Music, Cincinnati, Ohio, SUA.

39.    Sakura (2002) (4:30) pentru vioară solo, primă audiție 29 februarie, 2003, violonistă: Ioana Galu, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

MORNING FLOWERS (1986 – 2005) (45:00), colecție de balade pentru pian solo, prime audiții în diferite ocazii, incluzând Congresul Internațional Baha’i 2001, București.

40.    Baladă pentru Iolanda (1998)

41.    Morning Flowers (2003)

42.    Summerville (2004)

43.    Micheline (2005)

44.    My Secret Love (2005)

45.    Nikkole (2005)

46.    Poem to Your Beauty (2005)

47.    La lontananza (2005)

CVARTET DE COARDE JAZZ

48.    Evergreen (2009) (4:28) pentru cvartet de coarde (Vln.1-2, Vla., Cello).

49.    As a Matter of Fact (2008) (3:55) pentru cvartet de coarde (Vln.1-2, Vla., Cello).

50.    Memories (2008) (5:00) pentru cvartet de coarde (Vln.1-2, Vla., Cello).

51.    Detroit Groove (2007) (4:38) pentru cvartet de coarde (Vln.1-2, Vla., Cello).

TEATRU

52.    Fahnen, Musik, Jauchzer, Mordsspektakel, coloană sonoră originală, colaj audio, adaptare după Conu Leonida față cu reacțiunea, I.L. Caragiale,  regia Radu Teampău, Institutul Cultural Român din Viena, premiera 30 iunie, 2005.

53.    Der Tote Tag (2001), coloană sonoră originală, colaj audio, pentru Roland XP-80, premiera 19 aprilie 2001, în stagiunea 2000-2001, Teatrul Radu Stanca, Sibiu.

54.    Maximilian Kolbe (2000), coloană sonoră originală, pentru Roland XP-80 și orchestră de cameră (Fl., Ob., BbCl., 2Bsn., Cbsn., 2FHn., Hp.), avantpremiera 4 iunie 2000 în cadrul colocviului internațional de teatru Ionesco après Ionesco, premiera 2 octombrie, 2000, în stagiunea 2000-2001, Teatrul Național Cluj-Napoca. http://www.teatrulnationalcluj.ro/piesa-454/maximilian-kolbe/

55.    Happy Days (1999), coloană sonoră originală, suită orchestrală pentru Roland XP-80, premiera 25 mai, 1999, stagiunea 1999-2000, The Transit House, Cluj-Napoca. http://www.tranzithouse.ro/theatre.htm

56.    The Misunderstanding (1998), coloană sonoră originală, suită orchestrală pentru Roland XP-80, KORG X3, sunete înregistrate, și Cool Edit Pro, (versiunea 2 pentru MaxMSP & Jitter) premiera 29 octombrie 1998, stagiunea 1998-1999, Teatrul Național Turda, Turda. https://teatrulaureliumaneaturda.ro/index.php?id_menu=23&id=54

57.    Aladin și Lampa Fermecată (1997), coloană sonoră originală, suită orchestrală pentru Roland XP-80, premiera 10 aprilie 1998, stagiunea 1997-1998, Teatrul Național Turda, Turda. https://teatrulaureliumaneaturda.ro/index.php?id_menu=23&id=367

58.    Regele Pescar (1993), coloană sonoră originală pentru Casio CT 470, premiera realizată de Teatrul de amatori Thespis, Timișoara.

59.    Spectacole de poezie și dramă (1988-1999), trupa de teatru de la Liceul Ady Sincai, coloane sonore originale cântate la pian, premiere în diferite spectacole. Cluj-Napoca.

LUCRĂRI CU SCOP EDUCAȚIONAL, 2001 – 2011, Prime audiții în recitale studențești.

LUCRĂRI PENTRU PIAN SOLO:

60.    Lullaby (2001)

61.    Jumping Jack (2001)

62.    Jazzy Tune (2003)

63.    Dance Faire (1995, 2003 piano version)

64.    Good Bye (2006)

LUCRĂRI PENTRU ORCHESTRĂ DE COARDE:

65.    Dance Faire (1995)

66.    Medieval (1995)

67.    Colors (2001)

68.    Rain, Rain, Go Away! (2002)

69.    Good Times! (2003)

70.    Eau Claire (2005)

71.    Romanian Folk Dance suite (2006)

MUZICĂ ACUSMATICĂ, ELECTRONICĂ, ELECTROACOUSTICĂ, LIVE ELECTRONICS & MULTIMEDIA

72.    MaxMSP Patch-uri (2006-2015), diverse, www.popean.com

73.    Nibiru (2009) pentru platformă improvizatorică audio-video (Max MSP & Jitter), primă audiție 1 decembrie 2009, Brian Hall, Bowling Green State University, Ohio, USA.

74.    Oge Retla Sussicran (2009) (5:00), colaj multimedia, premiera 1 decembrie, 2009, Brian Hall, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

75.    Bardo (2008) (7:10), lucrare acusmatică (vs.1 ES1,2, & X24; vs. 2 MaxMSP/Jitter), primă audiție 19 aprilie 2011, Brian Hall, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

76.    Snow Lion (2008) (6:00) pentru instrument acustic și live electronics (Max MSP & Jitter), primă audiție Noiembrie 2009, Brian Hall, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

77.    P’howa (2007) (7:11), lucrare acusmatică, primă audiție Septembrie 2007, Brian Hall, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

78.    Beyond Styx (2007) (6:50), lucrare acusmatică (Logic Pro), primă audiție October 2007, Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA.

79.    Osmosis (2006) (3:00), lucrare acusmatică pentru Logic Pro și sunete înregistrate, primă audiție 6 feb. 2009, Brian Hall, Universitatea de Stat Bowling Green Ohio, SUA.

80.    The Time Machine (2006) (4:30), lucrare acusmatică pentru Logic Pro și sunete înregistrate.

EX-LIBRIS, lucrări la comandă, suită acusmatică, 7 lucrări tematice pentru Roland XP-80, Christian Nas, Orchestra Radio din Stuttgart, primă audiție 24 mai, 2017, Radio Cluj, Cluj-Napoca.

81.    Open Wings (2000) (9:35)

82.    Letter From Dad (2000) (7:58)

83.    Letter From Mom (2000) (9:38)

84.    My Bleeding Heart (2000) (6:23)

85.    Maya (2000) (5:57)

86.    The Ring of the Seven Gates (2000) (18:20).

87.    Prologue (2000) (5:06)

LOST IN PARADISE, suită acusmatică, 5 lucrări tematice pentru Roland XP-80, primă audiție Septembrie 2000, Sonic Images, Emisiune Radio, Radio Arad.

88.    The World Portal (1999) (11:47)

89.    Lost in Paradise (1999) (10:42)

90.    Magic Sunrise (1999) (10:02)

91.    Stay with Me (1999) (12:29)

92.    Farewell (1999) (6:06)

ECCE HOMO, suită acusmatică, 7 lucrări tematice pentru Roland XP-80, primă audiție Septembrie 1999, Ceaiul de la ora 5, Emisiune Radio, CD Radio, Cluj-Napoca.

93.    March 4th, 1999 (1999) (6:24)

94.    I Miss You (1999) (8:20)

95.    Ecce Homo (1999) (10:23)

96.    Fantasy (1999) (7:52)

97.    Heaven (1999) (6:59)

98.    Beyond Styx (1999) (8:26)

99.    In Memoriam (1999) (9:54)

100.Sascha (1999) (6:00), poem simfonic acusmatic pentru Roland XP-80.

101.Overture (1999) (8:00), uvertură simfonică acusmatică pentru Roland XP-80.

102.Theophania (Requiem, Deus Meus, Te Deum) (1999) (20:00) suită acusmatică pentru Roland XP-80.

NO MAN’S LAND, suită acusmatică, 8 lucrări tematice pentru Roland XP-80, prime audiții în concerte publice la Salina Turda în data de 17 aprilie 1999, la Muzeul de Artă Sala Tonița Cluj-Napoca în data de 25 septembrie, 1999  și la Școala de Nevăzători din Cluj-Napoca.

103.Feelin’ Free (1998) (5:25)

104.No Man’s Land (1998) (7:35)

105.Spice (1998) (8:04), Cîștigătoare al concursului Cântecul Anului organizat de CD-Radio Cluj-Napoca.

106.The Way of Silk (1998) (8:23)

107.Sunshine (1998) (6:30)

108.Dream of Seed (1998) (7:14)

109.See You Then (1998) (6:09)

110.I’ll Remember You There (1998) (9:19)

HUMAN NATURE, suită acusmatică, 7 lucrări tematice pentru Roland XP-80, prime audiții în concerte publice la Salina Turda în data de 17 aprilie 1999, la Muzeul de Artă Sala Tonița Cluj-Napoca în data de 25 septembrie, 1999  și la Școala de Nevăzători din Cluj-Napoca.

111.Human Nature (1997) (5:29)

112.Life Drops (1997) (3:48)

113.Light of Time (1997) (10:16)

114.Human Ground (1997) (4:25)

115.Mystical Inquest (1997) (8:38)

116.Faith (1997) (7:38)

117.December Girl (1997) (6:08)

FILM, INDUSTRIA DE COMERȚ, BROADCASTING & ENTERTAINMENT

118.Traveler H, RV Commercial (2012)(8:00), coloana sonoră, Angel Films, Toledo, SUA.

119.Star Formation (2010) (5:45), co-producător al unui episod (Star Formation) și compozitor de coloană sonoră originală, WGTE Public Media Television, Toledo, Ohio, SUA.

120.History of Toledo Hockey (2010) (7:00), film documentary, compozitor de coloană sonoră originală, Angel Films, Toledo, Ohio, SUA. Premiera: 6 nov. 2010. https://www.imdb.com/name/nm8951566/

121.The Turning Point (2009) (55:00), film documentar, compozitor de coloană sonoră originală, Bowling Green State University Theatre and Film, și Toledo Films, Bowling Green și Toledo, Ohio, SUA. Premiera: 10 sep. 2009. https://www.imdb.com/name/nm8951566/

122.Plugged-In (2008), serie de emisiuni de știință, compozitor de muzică de titlu, WGTE Public Media Television, Toledo, Ohio, SUA. Premiera: 7 sep. 2008. https://www.utoledo.edu/offices/marketing/utnews/pdfs/UTnewspdfs/UTnews2008/2008.09.08.UTnews.pdf

123.Jingle-uri, Spoturi publicitare (1996-2001), radio și televiziune, România.

124.COMPOZITOR, CÂNTECE ORIGINALE (1989 – 2014), Folk / Pop / Rock / Alternative / Indie / Jazz atât single-uri cât și pentru diferite grupuri.

125.Aranjamente și Video-uri (1997 – 2006) Orchestră / Band / Grup / Choral / Folk / Pop / Rock / Indie, pentru artiști individuali sau grupuri; lucrări produse de TVR1, Genial Studio, CD-Radio, Pink Studio, Digital Dark Vision, Antena 1, CBN și CATV Engineering, România.

30p x 1 = 30p

 

3.3.5 Înregistrare pe suport (cu ISBN sau alt cod de autentificare) a lucrărilor muzicale respectiv a prestaţiilor interpretative (interpreţi şi compozitori) [10 p/lucrare; 30 p/CD sau DVD]

CD / DVD (30 p) (http://mihai.popean.com/discography) și (https://www.discogs.com/artist/2683206-Mihai-Popean?type=Releases&filter_anv=0)

 1. 2011       DVD: Composer Recital, imprimare din concert. ℗ Bowling Green State University Bryan Hall Recording Studio, Ohio, SUA.
 2. 2010       DVD: Star Formation,  episod din ciclul de emisiuni de știință PluggedIn (2010) (5:45), co-producător și compozitor de coloană sonoră originală, ℗ WGTE Public Media Television, Toledo, Ohio, SUA.
 3. 2010       DVD: History of Toledo Hockey (2010) (7:00), film documentar, coloană sonoră originală, ℗Angel Films, Toledo, Ohio, SUA.
 4. 2009       DVD: The Turning Point (2009) (55:00), film documentar, compozitor de coloană sonoră originală, ℗ Bowling Green State University Theatre and Film, și Toledo Films, Bowling Green și Toledo, Ohio, SUA.
 5. 2008       DVD: Plugged-In (2008), serie de emisiuni de știință, compozitor de muzică de titlu, ℗ WGTE Public Media Television, Toledo, Ohio, SUA.
 6. 2000       CD: Ex Libris, muzică acusmatică, ℗ Genial Studio, Cluj-Napoca.
 7. 2000       CD: Lost in Paradise, muzică acusmatică, ℗ Genial Studio, Cluj-Napoca.
 8. 1999       CD: Ecce Homo, muzică acusmatică, ℗ Genial Studio, Rețeaua Hollywood Music & Film, Cluj-Napoca.
 9. 1999       Casetă Audio: Ecce Homo, muzică acusmatică, ℗ Genial Studio, Rețeaua Hollywood Music & Film, Cluj-Napoca. Casetă audio.
 10. 1998       CD: No Man’s Land, muzică acusmatică, ℗ Genial Studio, Rețeaua Hollywood Music & Film, Cluj-Napoca.
 11. 1998       Casetă Audio: No Man’s Land, muzică acusmatică, ℗ Genial Studio, Rețeaua Hollywood Music & Film, Cluj-Napoca.
 12. 1997       CD: Human Nature, muzică acusmatică, ℗ Genial Studio, Rețeaua Hollywood Music & Film, Cluj-Napoca.
 13. 1997       Casetă Audio: Human Nature, muzică acusmatică, ℗ Genial Studio, Rețeaua Hollywood Music & Film, Cluj-Napoca.

LUCRARE (10 p)  

 1. 2012       DVD: Hunab Ku, imprimare din concert. North Carolina All-State 2012 Honors Orchestra, North Carolina, SUA. ℗ North Carolina All-State 2012 Honors Orchestra. ℗ White Sound Studio, 2012.
 2. 2011       CD:  Hunab Ku, imprimare din concert, 2011 Toledo Youth Philharmonic Orchestra, Released: Mar 01, 2011 ℗ Soundwaves Recording, LCC.
 3. 2003       Compozitor, aranjament. Albumul de muzică Absurdistan. artist: Ada Milea. CD.
 4. 2002       Compozitor, aranjament. Albumul de muzică No Mom’s Land. artist: Ada Milea. CD.
 5. 1999       Compozitor, aranjamente. Albumul de muzică Amintirea Paradisului, artist: Adrian Ivanițchi. CD.

(30p x 13 =390) + (10p x 5=50) = 440p

 

3.3.6 Cursuri, masterclass-uri, conferinţe susţinute în alte instituţii de profil sau în cadrul unor manifestări de profil din ţară/străinătate [20 puncte în ţară/ masterclass; 30 p în străinătate în limbi străine/ masterclass]

 1. Popean, Mihai. Lector invitat, Seminar on-line despre ciclul de muzică intuitivă Aus den sieben Tagen scris de Karlheinz Stockhausen în cadrul cursului Music, Magic and Transformation (MUCT 6220, Mary Natvig), Universitatea de Stat Bowling Green, Ohio, SUA. 13 apr., 2015.

30p x 1 = 30p

 

3.3.7 Portrete/interviuri ca invitat unic în media scrisă sau audio-vizuală cu difuzare naţională sau internaţională [5 uncte]

 1. EmisiuneTV, invitat unic, Regiunea în Obiective, Prezentarea Recitalului Atelierului de Compoziție FMT. Moderator: Tania Țunaș, TVR1 Timișoara, 31 mai, 2018.
 2. Emisiune radio, invitat unic, Prezentarea Simpozionului Național cu participare internațională pe teme de cercetare în Cogniție Muzicală. Moderator: Simona Stoița, Radio Timișoara, 30 martie 2018.
 3. Emisiune radio portret de compozitor cu lucrări proprii, lansarea albumului de muzică acusmatică Ex-Libris, moderator: Tudor Runcanu, Radio Cluj, Cluj-Napoca, 24 mai, 2017.

5p x 3 = 15p

 

3.3.8 Key-note speaker la manifestări ştiinţifice de nivel naţional/internaţional [20 puncte de nivel naţional/ 30p de nivel internaţional] (Nu este obligatoriu să fie reprezentate toate categoriile de realizări, acestea fiind îndeplinite după caz, în funcţie de specializările candidaţilor).

 

Punctaj cumulativ per criteriu, minim (Conferenţiar 50p / Profesor 100p)

1375p

STANDARDUL A FOST ÎNDEPLINIT 2750/1375% 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.